Ultrasound cavitation – in excess adipose tissue reduction.

Streszczenie

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska kawitacji zachodzącej w tkance tłusz­czowej pod wpływem zewnętrznego źródła ul­tradźwięków. Opisano algorytm postępowania terapeutycznego, wskazania i przeciwwskaza­nia do wykonania zabiegu. Dokonano również krótkiego przeglądu dostępnych na polskim rynku aparatów i nośników wykorzystywa­nych w zabiegach kawitacji ultradźwiękowej.

Słowa kluczowe: ultradźwięki, redukcja tkanki tłuszczowej.

Kontynuuj czytanie →